Privacy Policy


Privacyverklaring Banketbakkerij Oonk

Laatste update: 25-06-2018

Banketbakkerij Oonk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit is de privacyverklaring van Banketbakkerij Oonk (hierna “Banketbakkerij Oonk” of “wij”). Banketbakkerij Oonk is gevestigd in Enschede aan de Gronausestraat 1221, Kuipersdijk 21, Wesseler-Nering 9 als in Hengelo aan De Wetstraat 27. Het Kamer van Koophandel nummer van Banketbakkerij Oonk is: 6086891.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en spaarpashouders van Banketbakkerij Oonk, bezoekers van onze webshop, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Banketbakkerij Oonk.


Wat is het algemene privacy beleid van Banketbakkerij Oonk?

– Banketbakkerij Oonk respecteert de privacy van alle bezoekers van onze webshop http://www.oonk.nl, van onze potentiéle klanten en relaties.

– Banketbakkerij Oonk stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

– Banketbakkerij Oonk deelt uw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor onze diensten.

– Banketbakkerij Oonk is voortdurend opzoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Banketbakkerij Oonk altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswet.


Wanneer verzamelen wij uw gegevens en hoe komen wij hieraan?

Banketbakkerij Oonk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

– Gebruik maakt van ons spaarpuntensysteem.

– Je gegevens hebt ingevuld of achterlaat in één van onze vestigingen of via andere gangbare kanalen zoals, e-mail, de webshop, of per telefoon.

– De webshop bezoekt.

– Een zakelijke relatie hebt met Banketbakkerij Oonk.

– Solliciteert bij Banketbakkerij Oonk.

– Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangt per mail.


De meeste gegevens die wij van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

Tot slot verzamelen wij ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.


Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Banketbakkerij Oonk verwerkt uw gegevens voor de onderstaande doelen:

– Communicatie: we gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van een bestelling. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stelen van acties en aanbiedingen.

– Uitvoering contract: als u klant of leverancier bent van Banketbakkerij Oonk dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

– Sollicitatieprocedure: zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

– Wet- en regelgeving: wij verwerken uw gegevens indien wij daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

– Beveiliging: Om te waken over onze eigendommen en de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn alle vestigingen van Banketbakkerij Oonk voorzien van camera’s.


Wat zijn de grondslagen van de verwerking?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daarvoor toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u Banketbakkerij Oonk toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Banketbakkerij Oonk?

1. Bestellingen plaatsen

Wanneer klanten een bestelling plaatsen vragen wij contactgegevens om de bestelling zo goed mogelijk af te kunnen ronden.

2. Bezorgingen

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van aankoopfacturen en/of om bestellingen te leveren.

3. Spaarpashouders

Bij Banketbakkerij Oonk kunnen klanten een spaarpas aanvragen. Om deze spaarpas te kunnen activeren hebben wij gegevens nodig. Deze gegevens zijn gekoppeld aan het aantal spaarpunten. Op deze wijze kunnen wij klanten terug vinden in ons spaarsysteem en de daarbij horende gespaarde punten. Spaarpunten worden omgezet in gratis producten van ons.

4. Digitale nieuwsbrief

Indien u toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u een digitale nieuwsbrief te sturen met alle nieuwtjes en aanbiedingen. Mocht u geen interesse meer hebben in onze digitale nieuwsbrief dan kunt u zich in de eerstvolgende nieuwsbrief die u ontvangt afmelden. Dit kan via de link “afmelden van de nieuwsbrief”.


Aanvragen en gebruik spaarpas

Bij banketbakkerij Oonk is het mogelijk een spaarpas aan te vragen. Met deze spaarpas kunnen klanten sparen voor gratis producten uit onze bakkerij. De spaarpas staat op naam geregistreerd. Aan iedere spaarpas is een pasnummer verbonden. Om een Banketbakkerij Oonk spaarpas te verstrekken hebben wij de onderstaande gegevens nodig van klanten:

– Naam

– Adres

– Postcode

– Plaats

– Handtekening

– E-mailadres (dit alleen wanneer klanten ons toestemming geven en onze nieuwsbrief willen ontvangen)


Win-acties op Facebook

Banketbakkerij Oonk organiseert met regelmaat een win-actie via Facebook. Door mee te doen aan de win-actie geef je automatisch toestemming dat wij gegevens mogen gebruiken die noodzakelijk zijn om de win-actie in goede banen te laten leiden.

Daarnaast vragen wij de winnaar(es) bij in ontvangst nemen van de prijs of wij een foto mogen maken en deze mogen plaatsen op Facebook. Wanneer de winnaar(es) niet op de foto wil respecteren wij dat natuurlijk ook.


Gratis wifi

Wij bieden klanten van al onze vestigingen gratis wifi aan. Dit verloopt via XS4ALL. Door gebruik te maken van ons gratis wifinetwerk ga je akkoord met de voorwaarden van XS4ALL en de manier waarop zij jou gegevens verwerken.


Cameratoezicht

Wij beveiligingen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreden van één van onze filialen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.


Inkoop en leveranciers

Banketbakkerij Oonk verwerkt persoonsgegevens van onze leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met leveranciers. De gegevens die Banketbakkerij Oonk verwerkt van onze leveranciers zijn de contactgegevens van de contactpersoon en de overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.


Sollicitaties

Als je bij Banketbakkerij Oonk solliciteert dan worden de door jouw verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

– Naam en adresgegevens

– E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

– Geboortegegevens/leeftijd

– Geslacht

– CV

– Opleidingsniveau

– Stages en werkervaringen

– Gegevens over beschikbaarheid

– Andere informatie die relevant kunnen zijn zoals referenties, getuigschriften, nationaliteit en werkvergunningen.

– Overige gegevens die u ons verstrekt


Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvanger van deze informatie, onze recruiters en de personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en gesprekken. Banketbakkerij Oonk maakt uitsluitend gebruik van deze gegevens gedurende de sollicitatieprocedure.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Banketbakkerij Oonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegevensBewaartermijn en reden
KlantgegevensUw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van ons. Als u de klantrelatie beëindigd bewaren wij nog twee jaar uw gegevens met uitzondering van gegevens waarvoor een wettelijke verplichting staat. Voorbeeld hiervan zijn facturatie.
Leverancier gegevensUw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij zaken doen of zolang u ons contactpersoon bent voor de leverancier en zolang we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitantenUw gegevens als sollicitant worden maximaal een jaar na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij jij toestemming geeft dat wij deze gegevens langer mogen bewaren.
CamerabeeldenOnze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer in ons archief te houden (bijvoorbeeld een politieonderzoek). In dat geval worden beelden zolang nodig bewaard.

Delen wij uw gegevens?

Wanneer wij uw gegevens delen met derden, leggen wij die derden de verplichting op om uw

persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten

Europese Economische Ruimte (EER) nemen wij waar nodig extra maatregelen.

Banketbakkerij Oonk verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.


Hoe beveiligingen wij uw gegevens?

Wij beveiligingen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Maatregelen die wij treffen zijn;

– Wij beschermen onze website met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt met het plaatsen van een bestelling, versleuteld verzonden.

– Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall.

– Toegang tot elektronische systemen zijn beveiligd met een wachtwoord.

– Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

– Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,

– We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.


Welke rechten heeft u met betrekking tot u persoonsgegevens?

U heeft recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u recht om u toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Banketbakkerij Oonk.

U kunt verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bakkerij@oonk.nl.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en als eerste alle acties en aanbiedingen in je postvak? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief van Oonk.